OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Predstavitev fitnessa na prostem

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
FITNESS NA PROSTEM NA OBMOČJU DESTINACIJE LAŠKO – SOTOČJE DOBREGA

Občina Laško je v februarju 2017 podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja s projektom Fitness na prostem na območju destinacije Laško – Sotočje dobrega. Partnerja v projektu sta Thermana, d. d., in Turistično društvo Laško, ki bosta aktivno sodelovala pri pripravi, izvedbi in nadaljevanju projekta, prav tako pa zagotavljala svoj delež sredstev. fitness na prostem

Predmet operacije je postavitev fitnessa na prostem, kar bo zagotovilo ustrezno infrastrukturo za izboljšanje kakovosti življenja občanov in razvitosti območja, prav tako pa obogatilo turistično in športno ponudbo. Občane, prebivalce območja LAS in druge obiskovalce bomo informirali, ozaveščali in spodbudili k aktivnejšemu preživljanju prostega časa, vzdrževanju telesne kondicije in razvijanju pozitivnega odnosa do zdravega načina življenja.

V okviru projekta je predvidena ureditev fitness centra na prostem v Laškem, in sicer na dveh lokacijah: na levem bregu Savinje pri mostu do Thermane Laško in na začetku parka Thermane Laško.
fitness na prostem2
Lokaciji bosta povezani v pot rekreacije in zdravja, ob kateri se bodo izvajale aktivnosti rekreacije. Fitness center bo opremljen s pozdravno tablo z zemljevidom poti, predstavitvijo aktivnosti in navodili. Za namen predstavitve bo izdano promocijsko gradivo, po ureditvi fitness centra na prostem pa bo organizirana brezplačna vadba za občane in ostale turiste.

Konec leta 2017 je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja projekt odobrila. Celotna vrednost projekta znaša 43.718 EUR. Sofinanciranje operacije je predvideno iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), v višini 30.659 EUR.

Predvidena izvedba aktivnosti je v prvi polovici leta 2018.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane