OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Obnovitvena dela starega mestnega jedra se nadaljujejo

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V teh dneh aktivno in intenzivno nadaljujemo z obnovitvenimi deli dela starega mestnega jedra v Laškem (Pot na grad, Stegenškova in Mestna ulica). Zaradi del so ta območja zaprta za celoten promet in tudi za pešce - razen za tam živeče stanovalce. V izvajanju je vsa komunalna infrastruktura, sledila bo obnova javne razsvetljave ter nato še ureditev tlakov in zaključnega sloja z asfaltom. Omenjena dela so del letošnje največje investicije na cestnem področju. Del le-te je bila tudi obnova II. faze Trubarjeve ulice, ki je vredna slabih 900.000 EUR; več kot polovica se bo financirala iz t. i. 23. člena Zakona o financiranju občin. Za razumevanje in potrpljenje v času gradnje se zahvaljujemo vseh občanom in obiskovalcem.
obn dela mest jedro 2017 1 obn dela mest jedro 2017 1 obn dela mest jedro 2017 1 obn dela mest jedro 2017 1 obn dela mest jedro 2017 1 obn dela mest jedro 2017 1 obn dela mest jedro 2017 1
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane