Sanacija javnih poti in plazu v Širju

Velikost pisave:
13. oktobra je bila otvoritev saniranega plazu v Širje, ki je nastal na JP 700171 Zidani Most – Širje – G. Brezno – Lukovica. S sanacijo plazu se je odpravila tudi neposredno grozeča nevarnost za državno cesto G2-108/116 Hrastnik – Zidani Most. Vrednost celotne investicije je znašala 241.479,15 EUR, od tega je Občina Laško prispevala 48.706,34 EUR, Ministrstvo za infrastrukturo pa 192.772,81 EUR. Dela je izvajalo podjetje VOC Celje, d. d.

Ob isti priložnosti so bili predani v uporabo tudi sanirani cestni odseki javnih poti na območju Širja (JP 700 023 Marija Širje - Šeško, JP 700 022 Marija Širje - Lipovšek in JP 700 024 Marija Širje - Kranjec). Pripravo je izvedel lokalni izvajalec Gradbeništvo Blaž Lipovšek, s.p. iz Zidanega Mosta, asfalterska dela pa je izvedla družba Gradnje Žveplan. d.o.o. iz Celja. Skupna vrednost del je znašala cca 50.000,00 EUR.
sanacija sirje 2017 0001
Otvoritveni trak so prerezali: poslanec Matjaž Han, župan Franc Zdolšek, predstavnik DRSI Pavle Hevka in predsednik KS Zidani Most Uroš Lukić.
sanacija sirje 2017 0000