OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Obnova centralne kuhinje v vrtcu Laško, enota Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Otroci so naše največje bogastvo, zato si vsi prizadevamo, da so le ti zdravi in srečni. Pri uresničevanju vizije vrtca imata velik pomen tudi zdrav bivalni prostor in prehrana. Po tem, ko je bila leta 2013 izvedena energetska sanacija vrtca, je v letošnjem letu bilo že skoraj nujno, da je Občina Laško izvedla javno naročilo za izbor izvajalca obnove kuhinje. Obstoječa kuhinja je bila namreč že dotrajana, prav tako večina kuhinjske opreme. V kuhinji se dnevno pripravlja tudi do 350 obrokov. Po najprej neuspešnem javnem naročilu je naposled v juliju le bil kot najugodnejši izbran izvajalec MIKA DOM, d. o. o., iz Celja, s katerim je bila sklenjena pogodba v vrednosti dobrih 250.000 EUR, vključujoč DDV. Gradbena dela, ki so se pričela izvajati med poletnimi počitnicami, so že končana, v oktobru pa bo končana montaža notranje opreme in kuhinja predana v uporabo. V sklopu projekta se je obnovil tudi hodnik ter pripadajoče sanitarije z garderobo.
obnova kuhinje vrtec 10 17
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane