OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Obnova Keršetove ulice

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Konec julija so bila zaključena dela obnove javne poti, vodovodnega omrežja na Keršetovi ulici z izgradnjo fekalnega kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave in sanacije plazu. Odvod drenažnih, meteornih in fekalnih vod s tega dela Lahomška se zdaj vodi pod železniško progo in se pri Bezgovšek priključuje na obstoječe ločeno omrežje. 18 objektov (del Šercerjeve ulice, Keršetova ulica, del Ceste na Lahomšek) je na novo priključenih na fekalno omrežje in obnovljeno vodovodno omrežje.
08 Investicije 17 01
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane