OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Energetska sanacija podružnične Osnovne šole Sedraž

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V začetku avgusta so se zaključila gradbena dela pri energetski sanaciji Podružnične osnovne šole Sedraž. V sklopu energetske sanacije so se zamenjala vsa okna in vrata na lupini stavbe ter izvedla nova toplotno izolacijska fasada ter izolacija podstrešja.

Izvajalec del je bil AA GRADING, d. o. o., iz Trbovelj, nadzor pa je opravljalo podjetje GRIN, d. o. o., iz Zagorja ob Savi. Pogodbena vrednost gradbenih del je znašala 183.390,40 EUR z DDV.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
07 lekt OU POS Sedraz html m177a00c5
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane