OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Ureditev Trubarjeve ulice v Laškem

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško, kot investitor nadaljuje v letu 2017 z izgradnjo ločenega fekalnega omrežja v Laškem. Kot potrebno obnove se je pokazalo, da se istočasno z izvedbo kanalizacije pristopi tudi k ureditvi javnih cestnih površin, kanalizacije za optiko, javne razsvetljave in mestne opreme.

Koncem leta 2016 in v začetku 2017 se je za obnovo Trubarjeve ulice pridobila ustrezna projektno tehnična dokumentacija. Urejanje se bo izvajalo na odseku železniški prehod na Trubarjevi ulici do Trubarjeve ulice 27 (Martun) od 22.5.2017 dalje.
Trubarjeva zapora
Dela se bodo pričela na odseku gl. vhod v poslovni objekt Pivovarne Laško Union d.o.o. (Trubarjeva ulica 28) in nadalje do Hrastelja (Trubarjeva 30), kasneje pa od stan. objekta Martun, Trubarjeva 27 do gl. vhoda v objekt Pivovarne Laško Union d.o.o.. Na tem odseku bodo nekajdnevne popolne zapore, obvozi bodo urejeni, označeni in objavljeni na spletnih straneh občine Laško:

  ELABORAT ZAČASNE PROMETNE UREDITVE V ČASU DELNE ZAPORE.
  Delna pomična zapora Trubarjeve ulice v Laškem.
Trubarjeva03
22. maja 2017 je v sklopu modernizacije železniške proge Direkcija RS za infrastrukturo zaprla nivojsko križanje ceste in žel. proge na Trubarjevi ulici.

  ELABORAT ZAČASNE PROMETNE UREDITVE V ČASU POPOLNE ZAPORE.
  Popolna zapora železniškega prehoda na Trubarjevi ulici v Laškem.
Trubarjeva02
V času izgradnje vas naprošamo za strpnost, naše službe pa se bodo potrudile, da ne bo prihajalo do večjih problemov. V primeru nejasnosti ali vprašanj pokličite naše službe na tel. štev.: 7338 700, Luka Picej (041 704 118), Aljaž Krpič (051 661 462).
Trubarjeva01
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane