OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sanacija plazu na Lahomšku in izvedba infrastrukture na Keršetovi ulici

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Iz preteklih časov vedo ljudje povedati, da so zemeljske mase na delu Lahomška ogrožale pozidavo, vso infrastrukturo in nenazadnje tudi žel. progo. S pomočjo krajanov – lastnikov, ki so s svojim podpisom omogočili pridobitev gradbenega dovoljenja in pripravo ustrezne projektne dokumentacije so se v marcu pričela izvajati gradbena dela.

Poleg pilotov, grede, drenažnih reber se bo izvedla fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, kanalizacija za optiko ter tudi kabliranje elektrovodov in nazadnje ureditev javne poti. Fekalna in meteorna kanalizacija bosta vodeni pod železniško progo in se bosta navezovali na že zgrajene vode ob gostilni Bezgovšek.

Na fekalno omrežje se bo priključila tudi fekalna kanalizacija Šercerjeve ulice, ki je bila zgrajena z zaključnim jaškom v lanskem letu. Za Keršetovo ulico bo položeno tudi novo vodovodno omrežje.
plaz Lahomsek

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane