OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Urejeni Aškerčeva in Zdraviliška ceste v Rimskih Toplicah

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V juniju se je pristopilo se je k izgradnji 350 metrov podaljška Aškerčeve ceste pod blokovnim naseljem, ki se s križiščem navezuje na Zdraviliško cesto. Poleg ceste se je izvedlo odvodnjavanje, hodnik za pešce, parkirne površine, javna razsvetljava in dostopi iz blokov na novo prometnico.

Izvedlo se je tudi urbano mini krožišče pri OŠ Antona Aškerca, ki pomeni lažji in varnejši dostop za učence na relaciji šola–avtobusno postajališče.

V zadnjem sklopu se je izvedla izgradnja hodnika za pešce od novega križišča, podaljška Aškerčeve ceste z Zdraviliško cesto mimo trgovine Tuš vse do stare pošte in do vstopa na Rusko stezo. S to povezavo se lahko občani in turisti varno sprehajajo od Rimskih term do Šmarjete, kar do sedaj ni bilo možno.

Vzpostavljen je tudi nov prometni režim. Promet od objekta Lončar do novega križišča z Aškerčevo in Zdraviliško je cesto enosmeren.

Investicija je bila vredna slabih 680.000 EUR in je sofinancirana po 23. členu Zakona o financiranju občin. Projekt je pripravil Miran Ugovšek iz podjetja Projektiva NVG, izvajalec del je bilo podjetje AGM Nemec, d. o. o., nadzor pa je opravljal Zvone Markon iz podjetja Magros, d. o. o..

9 OU rondo v RT20161102 123426
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane