OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Obnova križišča in odvodnjavanja meteornih voda na cesti Radoblje – Železniška postaja Rimske Toplice

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V mesecu oktobru se zaključujejo dela na cesti v Strenskem, in sicer rekonstrukcija križišča JP 701 181 Radoblje–Železniška postaja Rimske Toplice z JP 701 183 Strensko–Plazovje pri stanovanjski hiši Strensko 5.

Z vzdrževalnimi deli v javno korist se je uredilo del hodnika za pešce ob objektu Strensko 5 ter odvodnjavanje križišča in ceste, prestavilo se je bližnji hidrant in asfaltiralo cestno povezavo med rekonstruiranim križiščem in JP 702 831 Strensko–Tovornik.
Krizisce Strensko
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane