OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Modernizacija železniške proge Celje - Zidani Most

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Objavljamo dokumentacijo predvidenih ureditev, ki se izvajajo v sklopu modernizacije proge in ostalih pripadajočih železniških in cestnih objektov. Modernizacija sodi k navezovanju na "TEN" evropsko infrastrukturno omrežje ter posodobitvi V. in X. panevropskega prometnega koridorja. Vsa načrtovana dela so osnova za dosego večjih hitrosti, nosilnosti in večje varnosti vlakov. Naročnik projekta je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo.

Podrobnosti glede načrtovanih aktivnosti lahko preberete v predhodnem članku, ogledate pa si lahko tudi naslednjo dokumentacijo:

Postavitev protihrupnih ograj:
- Načrt aktivne protihrupne zaščite v Debru.
- Načrt aktivne protihrupne zaščite v Marija Gradcu.

Železniška postaja v Laškem:
- Splošni podatki o nameravani gradnji.
- Situacija projekta.
- Zbirno projektno poročilo.
- Zaprtje nivojskega prehoda na železniški postaji Laško.
- Zapora ceste pri železniški postaji v Laškem.
- Zapora železniškega podvoza pri Zdravilišču Laško.

Železniška postaja v Rimskih Toplicah:
- Splošni podatki o nameravani gradnji.
- Situacija projekta - zadnja varianta 2017.
- Zbirno projektno poročilo.
ZP Lasko
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane