OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Prometna infrastruktura v naselju Rimskih Toplic

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Konec meseca junija so se v Rimskih Toplicah pričela obsežna dela, ki se bodo zaključila v mesecu oktobru 2016. Pristopilo se je k izgradnji 350 metrov podaljška Aškerčeve ceste pod blokovnim naseljem, ki se bo s križiščem navezoval na Zdraviliško cesto. Poleg ceste se bo izvedlo odvodnjavanje, hodnik za pešce, parkirne površine, javna razsvetljava in dostopi iz blokov na novo prometnico. Treba je pripomniti, da so bile prostorske osnove za gradnjo podane že v 90. letih s sprejemom prostorskega izvedbenega akta za del Rimskih Toplic z nazivom S4.

Nadalje se bo izvedlo urbano mini krožišče pri OŠ Antona Aškerca, ki bo pomenilo lažji in varnejši dostop za učence na relaciji šola–avtobusno postajališče.

V zadnjem sklopu se bo izvedla izgradnja hodnika za pešce od novega križišča, podaljška Aškerčeve ceste z Zdraviliško cesto mimo trgovine Tuš vse do stare pošte in do vstopa na Rusko stezo. S to povezavo se bodo lahko občani in turisti varno sprehajali od Rimskih term do Šmarjete, kar zdaj ni bilo možno.

Po zaključku del se bo v Rimskih Toplicah vzpostavil tudi nov prometni režim, ki je že bil predstavljen in obravnavan. Tako bo promet od objekta Lončar do novega križišča z Aškerčevo in Zdraviliško cesto enosmeren. Na takšne nove prometne ureditve ni bilo pripomb oz. smo jih že v času nastajanja končnih rešitev uskladili.

Askerc Zdravil RT01
Askerc Zdravil RT02
Askerc Zdravil RT03
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane