OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Prvi sklop asfalterskih del 2012 v krajevnih skupnostih

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V letošnjem letu smo, po pobudi krajevnih skupnosti (KS), da bi se asfalterska dela opravljala po dolgoletnem načrtu financiranja posameznih KS-ov, pristopili k izvedbi po tem sistemu. Vse seveda pod pogojem, da se zemljišča brezplačno prenesejo na Občino Laško in da krajani skupaj s KS-i pripravijo podlago. Nato se znesek asfaltiranje krije iz finančne vsote, dodeljene posamezni KS-i, skladno z njihovim internim dogovorom o delitvi sredstev in planom svetov KS.

Tako so se KS-i dogovorile, da bodo v letošnjem, 2012, letu v program vključene KS Jurklošter (delno), KS Laško, KS Marija Gradec, KS Rimske Toplice in KS Šentrupert. V letu 2013 pa KS Jurklošter (delno), KS Rečica, KS Sedraž, KS Zidani Most in KS Vrh nad Laškim. 

Za KS Rimske Toplice smo pravkar v razpisni fazi za obnovo 390 metrov JP  702590 Petek - Auflič, v ostalih KS-ih pa smo tako opravili v prvem sklopu po KS-ih dela:

KS Jurklošter
asfaltiranje JP 700390 Polana - Spodnja Tisovca

Krajevna skupnost Jurklošter se je v sklopu letošnjih sredstev namenjenih asfaltiranju odločila za obnovo 710 metrov javne poti od Polane do Spodnje Tisovce. Na tem odseku so se uredili na cestišču spodnji ustroj, odvodnjavanje z muldami in cevnimi prepusti, ter asfaltiranje v enoslojnem sistemu debeline 6cm z ureditvijo bankin.

Vrednost asfalterskih del na tem odseku je bila 28.240 € z DDV-jem.
polana02

KS Laško
asfaltiranje JP 702630 Vas Ojstro - Ojsteršek

Po dveh letih pripravljene in razširjene javne poti smo v drugi polovici julija asfaltirali 390 metrov ceste. Prav tako se je na tej dolžini uredilo meteorno odvodnjavanje ceste (mulde, prepusti) in bankine ter brežine ob vozišču.

Vrednost asfalterskih del, v sistemu enoslojnega asfaltirnja v debelini 6cm, na tem odseku je bila 20.300 € z DDV-jem.
ojstro02

KS Marija Gradec
asfaltiranje JP 701230 Tevče - Seitl in JP 701240 Tevče - Fajfer

Lahko bi rekli da se je, s posodobitvijo teh dveh javnih poti, končno približal prebivalcem v tem zaselku (marsikomu vsakdanji samo umeven način) modernega prevoza - po lepi, varni in najbolj pomembno - na asfaltirani cesti. Tako so krajani s KS-om pripravili podlago in odvodnjavanje na teh dveh javnih poteh ter s sanacijo manjšega plazu na enem odseku - vse skupaj na dolžini 400 metrov. Nato se je izvedelo enoslojno asfaltiranje z muldami v sistemu debeline 6cm. Prav tako so se potem uredile še bankine in brežine.

Vrednost asfalterskih del na tem odseku je bila 19.320 € z DDV-jem.
tevce02

KS Šentrupert
asfaltiranje JP 700894 Mala Breza - Planko

Krajevna skupnost Šentrupert si je zadala za prvo prioriteto ureditev 550 metrskega odseka te javne poti. Tako so skupaj s krajani v tem zaselku pripravili podlago s prepusti, nakar je sledilo v zadnjih dneh julija asfaltiranje v enoslojnem sistemu debeline 6cm. Poleg so se izvedle, na potrebnih odsekih, tudi mulde. Na koncu pa je sledila še ureditev brežin in bankin z humusiranjem ter zatravitvijo.

Vrednost asfalterskih del na tem odseku je bila 22.530 € z DDV-jem.
mala-breza02
Drugi sklop asfalterskih del je predviden v terminskem planu za meseca oktober in november.
Do takrat pa varno in lepo vožnjo!
Srečno!
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane