OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

III. faza posodobitve ceste LC 200130 Lahomno - Reka – Doblatina

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V mesecu juliju smo pričeli posodobitvena dela na LC 200130 Lahomno - Reka - Doblatina; in sicer še zadnjo III. fazo na odseku Reka - Doblatino v dolžini 880 metrov.

V sklopu teh del so se uredili: spodnji ustroj, odvodnjavanje z drenažami, zgornji ustroj z dvoslojnim asfaltiranjem v sistemu 5+3cm ter postavitev odbojne ograje na 460 metrih nevarnih odsekov. Z deli smo končali v začetku avgusta, vrednost le-teh pa je znašala € 118.000 € z DDV-jem.

Tako smo uspeli z asfaltom povezati še predzadnji preostali potrebni del prometne povezave, katera je ena izmed bistvenih v času poplav v Laškem, drugače pa tudi priljubljena trasa kolesarjev na Celjsko kočo iz smeri Lahomnega, Tevč in Reke.

V bližnjih prihodnosti pa se bomo še, glede na rezultate spremljanja premikov zemljine, odločili za način dokončne ureditve problematičnega 200 metrskega odseka ''Mlake'' iz I. faze. V tem območju smo zaradi nestabilnosti terena pred dvema letoma izvedli dve (od predvidenih treh) drenažni rebri ter cesto pustili v makedamskem zgornjem ustroju, prav zaradi velike verjetnosti premikov na tem območju.

Sicer pa želimo vsem uporabnikom želimo srečno ter varno vožnjo!
lahomno-doblatina01
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane