OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Obnova JP 701120 Lahomno-Stopce-Vrh nad Laškim

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Konec avgusta smo pričeli z obnovo cestnega odseka Lahomno-Stopce-Vrh nad Laškim, v dolžini 1.134 m. Navedeni odsek je bil v makadamski izvedbi ter delno utrjen. Trasa poteka v začetku v vzdolžno ravnem terenu preko travnih površin, v drugi polovici pa se začne strmo dvigati. Odvodnjavanje je bilo dotrajano in nezadostno.

Projekt obnove obsega ureditev odvodnjavanja cestišča, utrditev cestišča, delno razširitev cestišča in izvedbo muld. Obstoječi tlak se je v večini odstranil, kjer je bil nivo nove nivelete višji, pa se je tampon dosul. Vozišče je izvedeno z dvoplastno asfaltno prevleko v debelini 5+3 cm. Ob večjih zunanjih ovinkih ter zelo strmih nasipnih brežinah so postavljene varnostne ograje.

Na delu plazovitega dela ceste se je izvedla sanacija plazu, z izvedbo podporne konstrukcije pod cesto.

Dela je izvedlo podjetje MSV Žohar, d.o.o. Nadzor pri obnovi pa je vršil Centring d.o.o., g. Peter Centrih.

Celotna vrednost investicije znaša 193.838,00 EUR.
Stopce-Vrh
Stopce-Vrh03
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane