OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Protipoplavni ukrepi na Rečici in desnem bregu Savinje

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško je naročila pripravo projektne dokumentacije izvedbe protipoplavnih ukrepov na desnem bregu Savinje gorvodno od Thermane d.d. do naselja Debro ter ureditev Rečice cca 800m gorvodno od sotočja s Savinjo. Obravnavano območje je poplavno ogroženo zaradi visokih voda reke Savinje in Rečice.

Tehnično proročilo.
Situacija predvidenega stanja Savinje.
Situacija predvidenega stanja Rečice.
protipoplavno-58-01
V tem projektu je obdelano varovanje Laškega pred visokimi vodami Savinje gorvodno od Thermane d.d., do naselja Debro ter ureditev Rečice v gorvodno od sotočja s Savinjo na dolžini cca 820m z visokovodnimi zidovi oziroma nasipi, in se navezuje na ureditve Savinje po predhodno izdelani dokumentaciji protipolavnih ukrepov na levem in desnem bregu Savinje gorvodno od železniškega mostu do lokacije Thermana d.d.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane