OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Protipoplavni ukrepi na Savinji v Laškem

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško je naročila pripravo projektne dokumentacije izvedbe protipoplavnih ukrepov na levem in desnem bregu Savinje na odseku med železniškim mostom ter gorvodno do Thermane d.d. v Laškem. Obravnavano območje je poplavno ogroženo zaradi visokih voda reke Savinje.

 Tehnično proročilo.
Situacija - predvideno stanje.
protipoplavno-48-01
Po pregledu visokih voda Savinje za predvideno stanje ugotavljamo, da predvidena izgradnja nasipov, zidov in postavitve protipoplavne mobilne zaščite na obravnavanem območju povzroči dvig gladin, vendar pa so z upoštevanjem regulacije Savinje mimo Thermane d.d., ureditve Rečice v spodnjem toku, predvidenih visokovodnih ukrepov ob Rečici, ureditve Marijagraškega ovinka, regulacije do Udmata, spremenjenega vtok Lahomnice v Savinjo in menjave mostu na lokalni cesti Laško - Lahomno gladine visokih voda nižje od obstoječega stanja.

Predvideni nasipi sicer povzročijo dvig gladin za okoli 10-15cm glede na sedanje stanje, vendar je z upoštevanjem vseh omilitvenih ukrepov, ki so navedeni zgoraj, skupen vpliv do okoli 40cm nižja gladina pri najbolj ogroženem delu Laškega.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Projekti Protipoplavni ukrepi na Savinji v Laškem