OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vlaganja v javno vodovodno omrežje na področju KS Jurklošter v letih 2013 – 2014

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Območje KS Jurklošter je pomembno za celotno vodovodno omrežje glede zagotavljanja vodnih količin iz zajetij Trije studenci I., Trije studenci II. in Globočaj.

V letu 2013 je bila napravljena vrtina globine 148 m na področju Treh studencev, kjer se je odkrilo dodatnih 5,8 l/s kvalitetne vode, ki se jo lahko po potrebi vključi v sistem. Vodovodni sistem Treh studencev je dolžine 110, 776 km in preskrbuje 585 gospodinjstev. Vrednost del izdelave vrtine je znašala 74.752,63 EUR z DDV.

Ker je potrebno do vrtine za nemoteno delovanje in preskrbo pripeljati tudi elektriko, se je v letu 2014 izvedlo 600 m instalacijskih vodov za elektriko in položilo prav toliko metrov vodovodnih cevi za vključitev najdenih vodnih količin v sistem. Vrednost del z materialom je znašala 24.026,07 EUR z DDV.

V strategiji vodooskrbe 2007-2013 je bila predvidena tudi rekonstrukcija vodovoda Jurklošter, ki ima svoje zajetje pod Volušem. V letu 2013 je bil zgrajen 30 m3 vodohran, do njega pa je bil speljan tudi nizkonapetostni elektro vod. Vrednost del izgradnje vodohrana je znašala 58.493,80 EUR z DDV.

Letos poleti pa je bilo napravljeno vodovodno omrežje ob državni cesti z zagotovitvijo požarne varnosti za center naselja Jurkloštra. Hkrati sta novo neoporečno pitno vodo dobila tudi podružnična šola in otroški vrtec v Jurkloštru. Vrednost   izvedenih del je znašala 20.966,10 EUR.

Tako so bila vložena v dveh letih v javno vodovodno infrastrukturo na področju KS Jurklošter sredstva v višini 178.238,60 EUR.
rezervoar-Jurkloster
Nov 30m3 rezervoar v Jurkloštru.


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane