OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Javni vodovodi

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V letošnjem letu je bil za območje Male Breze zgrajen javni vodovod v dolžini 6 km, na katerega je na novo priključenih 31 gospodinjstev. Pridobljeno je uporabno dovoljenje. V mesecu avgustu načrtujemo slovesno otvoritev.
javni-vodovod
Tudi v KS Laško se je za območje Bukovce zgradil vodovod v dolžini 1500 m, nanj pa se bo na novo priključilo 15 gospodinjstev. Dela so potekala v pomladnem času in bila zaključena v juliju.

V prvi polovici leta 2014 se je v skladu z veljavno zakonodajo in vodnimi dovoljenji pristopilo k namestitvi naprav za merjenje količin vode na izvirih ter ureditev daljinskih povezav za spremljanje parametrov vodnih virov Podmevškovega grabna, Kala in Marinkovega grabna.

Za območja Zg. Rečice, Tovstega, Zahuma, Paneč in za vodovod Rimske Toplice – Laško se nadaljujejo aktivnosti priprave projektne dokumentacije in služnostnih pogodb, ki bodo podlaga za gradbena dovoljenja ter kandidiranje projektov za pridobitev EU sredstev.    
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane