OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Izgradnja žalnice Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Projekt žalnice Laško se je po pridobitvi gradbenega dovoljenja v avgustu 2013 pričel realizirati. Izgradnjo žalnice izvaja podjetje NGD, d. o. o., iz Ljubljane, ki je bilo izbrano kot najugodnejše na podlagi javnega razpisa.
Že takoj na začetku gradnje so se sicer pojavila nepredvidena dela, ki jih ni bilo mogoče vnaprej predvideti. Pri izvajanju rušilnih del na delu starega objekta se je izkazalo, da so obstoječe nosilne stene in temelji, ki v gradbenem dovoljenju niso bili predvideni za rušenje, v tako slabem stanju, da jih je bilo potrebno porušiti, in sicer zaradi zagotovitve stabilnosti objekta in nosilnosti temeljev. Za to pa je bilo potrebno pridobiti dopolnilno gradbeno dovoljenje, kar je oviralo nemoteno gradnjo objekta in prestavilo rok dokončanja za približno tri mesece, do sredine marca 2014. Do takrat je v neposredni bližini postavljena začasna nadomestna žalnica. Pogrebni obredi tako potekajo nemoteno.
Upamo, da bo izvajalcu, kljub zimskemu obdobju, uspelo dokončati objekt v predvidenem roku. Trenutno se izvajajo gradbena betonska dela, ki s svojo podobo že nakazujejo gabarite novega objekta. Predvideno je, da bodo do sredine decembra poleg sten zabetonirane tudi stropne plošče, tako da se bodo lahko začela izvajati tudi obrtniška dela in instalacije znotraj objekta.
zalnicalasko03
zalnicalasko02
zalnicalasko01
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane