OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Predstavitev

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji ter opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan po pooblastilu sveta. Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.

Delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom. Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

URADNE URE Občinske uprave Občine Laško (poslovanje s strankami):
V ponedeljek od 8 do 15 ure.
V sredo od 8 do 17 ure.
V petek od 8 do 13 ure.

POSLOVNI ČAS Občinske uprave Občine Laško (poslovanje med organi):
V ponedeljek od 8 do 15 ure.
V torek od 8 do 15 ure.
V sredo od 8 do 17 ure.
V četrtek od 8 do 15 ure.
V petek od 8 do 13 ure.

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Predstavitev