OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Zamenjave neprofitnih stanovanj

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naziv postopka
  Zamenjave neprofitnih stanovanj
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti - stanovanjsko področje
Opis postopka:
  Občina Laško, kot najemodajalec v okviru svojih možnosti omogoča menjave najemnih stanovanj in pri tem upoštevata spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji stanovanja, legi (nadstropje) in višini najemnine ter drugih stroških za uporabo stanovanja.
V kolikor ste najemnik občinskega neprofitnega stanovanja in je stanovanje glede na vaše potrebe postalo premajhno oziroma bi se preselili v manjše stanovanje, ker ne zmorete več plačevati najemnine in obratovalnih stroškov vam bomo takšno zamenjavo skladno z možnostmi tudi omogočili. Pred zamenjavo morate imeti poravnane vse obveznosti, ki izhajajo iz naslova najemnine in obratovalnih stroškov.
O upravičenosti oziroma neupravičenosti do zamenjave neprofitnega stanovanja bomo na podlagi dejstev ugotovljenih v postopku odločili z odločbo v splošnem upravnem postopku.
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19) in
  • 28. člen Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011 in 47/2014).
Zahtevane priloge:
 
  • fotokopija najemne pogodbe,
  • potrdilo poravnanih obveznostih za stanovanje,
  • potrdilo o neto OD za zadnje tri mesece, za vse zaposlene družinske člane.
Taksa:
 
  • v vrednosti 22,60 EUR. Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu ZUT in status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Obrazec:
  Vloga za zamenjavo neprofitnega stanovanja:  .doc  .pdf
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane