OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze ali prenehanje zunajzakonske skupnosti

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Naziv postopka
  Sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze ali prenehanje zunajzakonske skupnosti
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti - stanovanjsko področje
Opis postopka:
  V primeru, ko se zakonska zveza razveže, se lahko prejšnja zakonca sporazumeta o tem kdo od njiju ostane ali postane najemnik občinskega neprofitnega stanovanja, drugi zakonec pa se iz stanovanja izseli.
Če se prejšnja zakonca ne moreta sporazumeti, odloči o sporu na zahtevo enega od njiju sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče upošteva pri tem stanovanjske potrebe prejšnjih zakoncev, njunih otrok in drugih oseb, ki skupaj z njima stanujejo, ter druge okoliščine primera.
Prejšnji zakonec, ki po sodni odločbi ne ostane ali ne postane najemnik stanovanja, se mora iz stanovanja izseliti v roku, ki ga določi sodišče. Rok, v katerem se mora prejšnji zakonec izseliti, ne sme biti krajši kot 60 dni in ne daljši od 90 dni. Rok določi sodišče v sklepu. Pri tem drugi zakonec nima nobenih obveznosti, npr. priskrbeti nadomestne prostore.
Občinska uprava bo v primeru, ko se zakonca sporazumeta izdala ugotovitveni sklep o prenosu najemnega razmerja po razvezi zakonske zveze in pripravila novo najemno pogodbo, v drugem primeru pa zgolj pripravila novo najemno pogodbo.
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17 in 59/19).
Zahtevane priloge:
 
  • najemna pogodba,
  • pravnomočen sklep sodišča o razvezi,
  • notarsko overjen sporazum bivših zakoncev oz. zunajzakonskih partnerjev ali pravnomočen sklep sodišča o tem, kdo ostane oz. postane najemnik,
  • potrdilo o poravnanih obveznostih za stanovanje.
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Obrazec:
  Sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze ali prenehanju zunajzakonske skupnosti:
  .doc , .pdf
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane