OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Potrjevanje podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata oz. kmetije

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Naziv postopka
  Potrjevanje podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata oz. kmetije.
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti - gostinstvo
Opis postopka:
  Posebno soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu ali kmetiji odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in podobno) ali izven njega prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki, plesi, veselice, proslave društev in podobno).
Posebno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času velja za točno določene dneve in se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati. Gostinski obrat ali kmetija lahko v tem primeru obratuje najdlje do 4. ure.
Gostinec ali kmet mora za pridobitev posebnega soglasja vložiti pisno vlogo najkasneje v roku 5 delovnih dni pred dogodkom. V vlogi mora biti navedeno, za kakšno prireditev gre, naveden točno določen dan in ura začetka in zaključka prireditve ter ali se bo ta odvijala v ali izven prostorov gostinskega obrata. Gostinec ali kmet lahko zaprosi za posebno soglasje največ 8 krat na leto. V kolikor je potrebno, mora organizator prireditve le-to priglasiti na upravni enoti in pridobiti vsa potrebna dovoljenja ter soglasja.
Če je bilo izdano posebno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za prireditev zaprtega tipa v prostorih obrata, je gostinec ali kmet dolžan poskrbeti, da v tem času v gostinski obrat ali kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
Pravna podlaga:
 
 • 12. člen Zakona o gostinstvu - uradno prečiščeno besedilo /ZGos-UPB2/ (Uradni list RS, št. 93/07),
 • Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07),
 • Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Laško (Uradni list RS, št.13/09).
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Laško (Uradni list RS, št. 28/15).
Zahtevane priloge:
 
 • potrdilo o vplačilu upravne takse,
 • če gre za organizirano prireditev tudi soglasje organizatorja prireditve.
Taksa:
 
 • v vrednosti 4,50 EUR.
Kontakt:
  Ime in priimek: Edina Memić
  Telefon: 03 7338 736
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Obrazec:
  Vloga za izdajo dovoljenja za podaljšanje obratovalnega časa:  .doc  .pdf
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane