OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Zaključek Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2020

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško je v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko obdobje 2015-2020 izvedla Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja kmetijstva in podeželja v občini Laško za leto 2020. Razpis je bil objavljen na oglasni deski in spletni strani Občine Laško.

Sredstva v višini 80.000,00 EUR so se na podlagi javnega razpisa dodelila 37 upravičencem, in sicer za naslednje ukrepe:
  • UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
  • - PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
  • - PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
  • UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
  • UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja.
  • UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja.    
GRB objave
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane