OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Obvestilo o prehajanju meje s Hrvaško

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi petega odstavka 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Repu­blike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/20 in 71/20) je Vlada Republike Slovenije na 44. dopisni seji dne 18. 5. 2020 pod točko 2 sprejela naslednji
S K L E P :
 1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z epidemiološkim stanjem v Republiki Hrvaški, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje in informacijo o pogovorih med hrvaškim in slovenskim ministrom za notranje zadeve, 16. maja 2020 v Ormožu.
 1. Vlada Republike Slovenije je določila seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s prvim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/20 in 71/20) in na seznam držav uvršča Republiko Hrvaško.
 1. Vlada Republike Slovenije soglaša, da obstoječi dogovori s sosednjimi državami, ki omogočajo prehajanje meje za:
 • čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,
 • čezmejne tedenske delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migranti,
 • osebe, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela,
 • osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje,
 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje v sosednjih državah ali Republiki Sloveniji in to izkazujejo z ustreznimi dokazili, ter njihove starše oziroma druge osebe, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v istem dnevu,
ostanejo v veljavi do sklenitve novih tehničnih dogovorov.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane