OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Obvestilo v zvezi z naknadnimi volitvami v svet KS Zidani Most

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
31. marca 2019 bodo v KS Zidani Most potekale naknadne volitve v svet krajevne skupnosti, in sicer na območju volilnih enot 2 in 4 (Zidani Most, Širje in Suhadol).

Občinska volilna komisija Laško je ugotovila, da je Ministrstvo za notranje zadeve pomotoma pripravilo in poslalo obvestila za glasovanje tudi volivcem, ki imajo stalno prebivališče v volilnih enotah 1 in 3 (Veliko Širje, Obrežje pri Zidanem Mostu), v katerih so volivci svoje predstavnike v svet KS Zidani Most izvolili že v novembru. Glede na navedeno so prejeta obvestila volivcev brezpredmetna.

  OBVESTILO VOLILCEM
ZID. MOST 30
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane