OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk v občini Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskrbeti za zapuščene živali. Že nekaj časa skupaj z Veterinarsko postajo Laško izvajamo preventivni ukrep sterilizacije mačk, ki je zelo pomemben za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja in posledično nezaželenih mačjih mladičev. Sterilizacija mačk je po mnenju stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. Prav tako se s sterilizacijo hkrati zmanjšujejo možnosti okužb s prenosljivimi boleznimi.

Akcija sterilizacije za lastniške mačke po subvencionirani ceni 30 EUR bo potekala na Veterinarski postaji Laško od 14. 1. 2019 do porabe predvidenih sredstev. Cena sterilizacije je 65,39 EUR. Lastnik mačke prispeva 30 EUR, preostalo razliko pa sofinancirata Občina Laško (20 EUR) in Veterinarska postaja Laško (15,39 EUR).

Subvencija je namenjena občanom Občine Laško.  Posameznemu gospodinjstvu se lahko sofinancira storitev za največ tri živali. Tisti, ki se odločijo za sterilizacijo mačke po subvencionirani ceni, se lahko za poseg naročijo na Veterinarski postaji Laško, tel. št. 03/734-16-16.

muce 19 lekt1 dop 1
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane