OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Dajanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina Laško je s sklepom, objavljenim v Uradnem listu RS št. 35/2018,  pričela s postopkom sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN 1. V sklopu priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta imajo občani možnost dajanja pobud za spremembo namenske rabe zemljišč. V ta namen smo v občinski upravi pripravili obrazec z navodili, ki vam bo v pomoč pri oddaji pobude.
noimage
V kolikor želite, da se vaša pobuda obravnava v tem postopku sprememb in dopolnitev (SD OPN-1), prosimo da  pobudo vložite najkasneje do 30. 11. 2018.

Vse pobude, vložene po tem datumu, bodo obravnavane v naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta.

OBRAZEC Z NAVODILI: .doc , .pdf
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane