OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Imenovanje volilnih odborov

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Do 13. 9. 2018 lahko dajo politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov.
logo volitve2018 mali1
Predsednik in člani VO ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v VO in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil OVK o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov, o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v VO.

logo volitve2018
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane