OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Pravila Laškega biltena za volilno kampanjo lokalnih volitev

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
18. novembra bodo potekale lokalne volitve. V občinah bomo volili župana, občinske svetnike in člane svetov krajevnih skupnosti. V skladu s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) objavljamo pravila za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. Vsem organizatorjem volilne kampanje zagotavljamo enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil ter enakopravnost pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov.

V posebni volilni številki Laškega biltena bo za organizatorje volilne kampanje na voljo oglasni prostor, za katerega velja cenik oglaševanja, ki je objavljen na občinski spletni strani, na povezavi    Cenik oglaševanja .

Vsak kandidat za župana lahko izkoristi največ 1 stran. Predstavitev je lahko pripravljena v obliki oglasa ali predstavitve. Slednja lahko obsega besedilo v maksimalnem obsegu 5.000 znakov (s presledki) in eno fotografijo, in se šteje kot PR članek.

Organizatorjem volilne kampanje za volitve v občinski svet in svete krajevne skupnosti pa bomo prav tako zagotovili prostor na oglasnih straneh, in sicer vsakemu organizatorju največ eno stran.

Volilne oglaševalske vsebine se bodo v skladu s 7. členom ZVRK objavile z navedbo naročnika, ki je tudi odgovoren za točnost in resničnost navedb v oglasu.

Predstavitve kandidatov in volilni oglasi ne smejo vsebovati nestrpnih ali polemičnih vsebin do nasprotnih strank oziroma kandidatov ali vsebine njihovih programov. Za vsebino predstavitev in volilnih oglasov Laški bilten ne odgovarja.

74. člen Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) določa, da se za objavo seznamov potrjenih kandidatur oziroma list kandidatov smiselno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ). V skladu z 61. členom tega zakona se morajo seznami objaviti najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja, zato bo posebna številka Laškega biltena izšla predvidoma 2. novembra. Glede na navedeno je treba volilne oglaševalske vsebine oddati do petka, 19. oktobra 2018, do 12. ure.
bilten anketa
Uredništvo Laškega biltena
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane