OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Program sanacije pri reševanju problematike obratovanja Regijskega centra za ravnanje z odpadki CEROZ

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Vodstvo družbe CEROZ, d. o. o., z Dola pri Hrastniku je v prvi polovici maja  na osnovi sklepov predhodnih sestankov s predstavniki Krajevne skupnosti Sedraž, Občine Laško in Občine Hrastnik pripravilo predlog Programa sanacije razmer v zvezi z obratovanjem CEROZ-a, katerega je 1. 6. 2018 predstavilo na skupnem sestanku mešane delovne skupine.

Predstavljen program je bil za prisotne sprejemljiv. Sklep sestanka je bil, da se mešana delovna skupina najmanj enkrat mesečno sestane in pregleda izvedene aktivnosti po programu in ga po potrebi tudi dopolni.
noimage
  Predlog programa sanacije pri reševanju problematike obratovanja
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane