OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Ključni podatki o rezultatih poslovanja družb in podjetnikov v 2017

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Objavljamo nekaj prvih ključnih podatkov o rezultatih poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2017 na območju občin celjske regije (vključuje občine Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmarje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko) in savinjske statistične regije (vključuje vse občine celjske regije + občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje), ki jih je pripravila celjska izpostava AJPES-a

Podatki so zbrani iz letnih poročil, ki so jih družbe in podjetniki predložili AJPES-u za leto 2017 (na ravni celjske regije 5.402 gospodarskih družb in 5.632 samostojnih podjetnikov, na ravni savinjske regije 6.522 gospodarskih družb in 7.153 samostojnih podjetnikov). Več statističnih podatkov in podrobnejši pregled po posameznih dejavnostih in občinah bomo pripravili v pisnih informacijah o poslovanju teh poslovnih subjektov, ki vam jih bomo poslali predvidoma v sredini maja.
Ajpes 2017 1
Ajpes 2017 2

Zanimiv slikovni prikaz ključnih podatkov o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2017 na ravni Slovenije si lahko ogledate na spletni strani AJPES.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane