OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Problematika CEROZ

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Včeraj, 8. 3. 2018, je na pobudo župana Občine Hrastnik Mirana Jeriča, potekal drugi sestanek med predstavniki Občin Hrastnik in Laško, vodstvom družbe CEROZ ter predstavniki krajanov Krajevne skupnosti Sedraž.

Na sestanku, ki je potekal v konstruktivnem duhu, je bila s strani krajanov izpostavljena problematika sobivanja s Centrom za ravnanje z odpadki. Po opravljeni razpravi je bil sprejet sklep, da vodstvo družbe, v roku enega meseca, pripravi nabor ukrepov, ki bodo odpravili težave, ki se pojavljajo pri delovanju CEROZ-a. Nabor ukrepov bo vodstvo družbe pripravilo skupaj s strokovnjaki s posameznih področij. Po obravnavi na mešani delovni komisiji, ki jo sestavljajo predstavniki KS Sedraž, Občine Laško in Občine Hrastnik, bo le ta potrjen na skupščini CEROZ-a.

O vseh ukrepih skupaj s terminskim planom izvedbe bomo seznanili tudi javnost.

Pripravila mešana delovna skupina Predstavnikov KS Sedraž, Občine Laško in Občine Hrastniknoimagenoimage
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane