OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Letni program športa za leto 2018

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na podlagi 13. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/2014) in  21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB 1) je Občinski svet občine Laško na 23. redni seji dne 20. 12. 2017 sprejel

Občina Laško  bo iz občinskega proračuna za leto 2018 izvajalcem športnih programov namenila 138.000,00 EUR sredstev za izvajanje programov športa.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane