OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Mreža avtomatskih defibrilatorjev se je v Občini Laško razširila še za dve novi napravi

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V Občini Laško smo namestili dva nova avtomatska defibrilatorja AED. Nameščena sta v ogrevanih zunanjih AED omaricah. Eden je nameščen na gasilskem domu v Jurkloštru, drugi pa na gasilskem domu v Šentrupertu. Obe napravi AED sta javno dostopni. Nabavo AED sofinancira Ministrstvo za zdravje.
gd jurkloster defibrilator 1gd jurkloster defibrilator 2
Ostale lokacije, na katerih so nameščeni defibrilatorji:
- Wellness park Laško (Zdraviliška cesta 4, Laško),
- Zdravstveni dom Laško (Kidričeva 5b, Laško),
- Zdravstvena postaja Rimske Toplice (Aškerčeva cesta 4, Rimske Toplice),
- Rimske terme (Toplice 10, Rimske Toplice),
- Žalnica pri pokopališču Laško (Rimska cesta, Laško),
- Dom na Šmohorju (Šmohor 9, Laško),
- Apnenec, d. o. o., Zidani Most 21, Zidani Most),
- Stanovanjski objekt Marjan Oblak (Pri "Bobek") (Lahomno 65, Laško).
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane