OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov v letu 2017

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
V oktobru bomo v sodelovanju s podjetjem Simbio organizirali vsakoletno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Akcija bo potekala po sistemu premične zbiralnice.

Terminsko se bo akcija odvijala v soboto, 21.10. in nedeljo, 22.10. 2017. Postanki zbiralnice bodo na naslednjih lokacijah:

Sobota, 21.10. 8:00-8:45 Huda Jama, 9:00-9:45 Tim Laško, 10:00-10:45 3 lilije, 12:00-12:45 Strmca (križišče pri Drametu), 13:00-13:45 Sedraž (gasilski dom), 14:00-14:45 Rimske Toplice (šola), 15:00- 15:45 Zidani Most (gasilski dom), 16:15-17:00 parkirišče pod občino

Nedelja, 22.10. od 8:00-8:45 Šentrupert (gasilski dom), 9:15-10:00 parkirišče Čater, 11:30-12:15 razcep Reka – Tevče (Oblak), 12:30-13:15 Vrh nad Laškim (gasilski dom), 13:45-14:30 Jurklošter (šola)

V akciji bomo zbirali: odpadna motorna olja, jedilno olje in maščobe, premaze, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi, topila, kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticide, fluorescentne cevi in druge odpadke, ki vsebujejo Hg, zavržena čistila, baterije in akumulatorje, zavržena zdravila, embalažo, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi, zavrženo električno in elektronsko opremo, pršila, hladilne tekočine in kartuše.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na 041-769-668.

Akcija zbiranja v obcini Laško
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane