Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2016

Velikost pisave:

Objavljamo poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2016 JP Komunale Laško d.o.o., ki je koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Laško:

 
Poročilo o kakovosti pitne vode.
vodovod