OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Pravni nasveti in pravne storitve

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Pravne storitve lahko občani dobite v pravni pisarni v Laškem na Mestni ulici 2, kjer Mateja Trinker, univ. dipl. prav., nudi nasvete in storitve s področja stvarnega, dednega, obligacijskega in delovnega prava.

Največkrat se pri delu srečuje z vprašanji glede stvarnega prava, npr. motenje posesti, ustanovitev služnosti, prenos lastninske pravice ipd. Zelo veliko vprašanj in pravnih dilem je tudi s področja dednega prava, predvsem kadar starši ali stari starši želijo prenesti lastninsko pravico na svoje potomce. Npr. kadar posameznik napiše oporoko, mora le-ta biti v pravno priznani obliki, oporočitelj mora na podlagi Zakona o dedovanju upoštevati omejitve razpolaganja, saj imajo nujni dediči pravico do dela zapuščine, s katerim zapustnik ne more razpolagati (to je nujni delež).

Za stranke sestavlja razne pogodbe ali dogovore, ki jim s pravnega vidika nudijo pravno varnost. Svetuje tudi glede vprašanj iz delovnega razmerja, tako delavcem kot delodajalcem – delavcem razloži njihove pravice in kako rešiti morebitne nastale spore (npr. v zvezi z izplačilom raznih dodatkov, koriščenjem letnega dopusta ipd.), delodajalcem pa svetuje, kako morajo imeti urejeno kadrovsko področje, katere evidence morajo obvezno voditi in kateri so obvezni pravni akti, ki jih mora imeti vsak delodajalec. Za delodajalce sestavlja ali preglejuje pogodbe o zaposlitvi in druge pogodbe civilnega prava, sestavlja interne pravne akte ipd.

»Vsak posameznik se odloča po svojem občutku, komu bo zaupal rešitev svoje nastale pravne situacije. Moje prednosti so možnost prvega brezplačnega pravnega nasveta, ugodne cene, s katerimi se želim približati posameznikom, in seznanitev moje strokovnosti skozi brezplačna predavanja, ki jih izvajam v sodelovanju s Hišo generacij. Vsaka stranka je pomembna, zato ji posvetim veliko pozornosti, strokovnosti in profesionalnosti. Moj cilj so zadovoljne stranke,« pravi Mateja Trinker.

12 Brezplacno pravno svetovanje
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane