OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Obvestilo za gostince glede obratovalnega časa

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Obveščamo vas, da je dne, 24. 4. 2015, v Uradnem listu RS, št. 28/2015 bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na območju občine Laško. V pravilniku so določene spremembe vezane tudi na izdajo posebnega soglasja za podaljšan obratovalni čas.
noimage 
In sicer posebno soglasje za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu ali kmetiji odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in podobno) ali izven njega prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki, plesi, veselice, proslave društev in podobno).
Posebno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času velja za točno določene dneve in se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati. Gostinski obrat ali kmetija lahko v tem primeru obratuje najdlje do 4. ure.
 
Gostinec ali kmet mora za pridobitev posebnega soglasja vložiti pisno vlogo najkasneje v roku 5 delovnih dni pred dogodkom. V vlogi mora biti navedeno, za kakšno prireditev gre, naveden točno določen dan in ura začetka in zaključka prireditve ter ali se bo ta odvijala v ali izven prostorov gostinskega obrata. Gostinec ali kmet lahko zaprosi za posebno soglasje največ 8 krat na leto. V kolikor je potrebno, mora organizator prireditve le-to priglasiti na upravni enoti in pridobiti vsa potrebna dovoljenja ter soglasja.
 
Če je bilo izdano posebno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za prireditev zaprtega tipa v prostorih obrata, je gostinec ali kmet dolžan poskrbeti, da v tem času v gostinski obrat ali kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
 
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane