OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Občinski akti, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za PP in KZ v letu 2019
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019.
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2019.
  Določitev skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško 2019.
  Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018.
  Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018.
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2018.
  Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja Občine Laško za leto 2018.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017.
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2017.
  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2016.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016.
  Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Laško za leto 2016.
  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2015.
  Odlok o rebalansu proračunu Občine Laško za leto 2015.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015.
  Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2015.
  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2014.
  Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2014.
  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2013.
  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2012.
  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2011.
  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2010.

  Pravilnik o dodelitvi sredstev za posebne namene

  Letni program športa v Občini Laško za leto 2018.
  Letni program športa v Občini Laško za leto 2017.
  Letni program kulture Občine Laško za obdobje 2014 - 2017.
  Letni program športa v Občini Laško za leto 2016.
  Letni program športa v Občini Laško za leto 2015.
  Letni program športa v Občini Laško za leto 2014.

  Lokalni program kulture Občine Laško za obdobje 2018-2021.


  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2019.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2018.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2017.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2016.
  Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks na območju Občine Laško za leto 2015.

  Poslovnik nadzornega odbora Občine Laško.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane