OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Občinska volilna komisija

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občinska volilna komisija vodi in izvaja:
  • volitve v občinski svet,
  • volitve župana,
  • volitve v svete krajevnih skupnosti,
  • referendume in svetovalne referendume,
  • opravlja druge naloge, ki jih ji dodeli občinski svet.

 

V občinsko volilno komisijo so imenovani:
1. predsednik: Boštjan Grešak
2. nam. predsednika: Ksenja Cizl
3. član: Mojca Petek
4. nam. člana: Darko Fistrič
5. član: Aleš Razboršek
6. nam. člana: Tine Šrot
7. član: Marjeta Ocvirk
8. nam. člana: Vida Flis

Sklep o imenovanju OVK
  Sklep o imenovanju nadomestnega člana OVK.

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane