OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Občinska priznanja

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Odlok o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/09)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 18/11)

Priznanja Občine Laško so:
1. Naziv častni občan Občine Laško
Najvišje priznanje, ki ga lahko prejme posameznik, je naziv Častni občan Občine Laško. Občinski svet Občine Laško podeli naziv posamezniku za izjemen prispevek na področju znanosti, umetnosti, gospodarstva, športa, človekoljubnih in drugih dejavnosti, ki ima trajen pomen pri razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine v Republiki Sloveniji in v tujini.

2. Grb Občine Laško
  • Zlati grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za dolgoletne vrhunske dosežke ali uspehe ali za izjemno življenjsko delo na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju hkrati pa so ti dosežki, uspehi ali življenjsko delo izjemnega pomena za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.
  • Srebrni grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za daljši niz vrhunskih dosežkov ali uspehov na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju hkrati pa imajo ti dosežki, uspehi v daljšem časovnem obdobju pomen za razvoj, ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.
  • Bronasti grb Občine Laško podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi za nadpovprečne dosežke ali za večkratne uspehe v krajšem časovnem obdobju na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju.
  • Kristalni grb Občine Laško podeli župan zlatim in diamantnim maturantom, posamezniku ali skupini ljudi, ki so v koledarskem letu dosegli enkratni večji dosežek ali uspeh na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, športnem, razvojnem, humanitarnem, izobraževalnem ali drugem področju hkrati pa ima njihov dosežek ali uspeh pomen za ugled in prepoznavnost Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.
  Evidenca priznanj
  Evidenca priznanj častni občan, zlati in srebrni grb ter *jubilejna listina (za obdobje 1999 - 2008)

3. Pečat Občine Laško
podeli župan Občine Laško posameznikom in skupinam ljudi kot znak spoštovanja in pozornosti za dosego enkratnega uspeha, dosežka ali dela na vseh področjih družbenega delovanja. Uspeh, dosežek ali delo ne dosega tistega pomena za Občino Laško kot ga ima podelitev grbov Občine Laško.

4. Priznanje Antona Aškerca
Priznanje podeli Občinski svet Občine Laško posamezniku ali skupini ljudi, ki v preteklem koledarskem letu doseže zaključeno dlje časa trajajočo celoto ustvarjanja, uspehov ali dosežkov na kulturnem področju ali višjo obletnico delovanja na področju kulture in ima to njihovo delo pomen ali za posledico dvigovanje ugleda in prepoznavnosti Občine Laško na področju Republike Slovenije ali v tujini.
  Evidenca priznanj Antona Aškerca

5. Priznanje zlati učenec
Priznanje zlati učenec prejmejo ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja učenci, ki so v drugi in tretji triadi dosegli odličen uspeh oziroma so razrede končali s povprečjem zaključnih ocen 4,5 ali več in so v zadnji triadi dosegli na tekmovanjih najmanj 12 točk po Točkovniku o šolskih tekmovanjih, ki ga sprejme župan Občine Laško.
  Evidenca priznanj zlati učenec

S sprejemom novega Odloka o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št.13/2009), je prenehal veljati stari Odlok o priznanjih Občine Laško (Uradni list RS, št. 40/2002), ki je določal tudi naslednja občinska priznanja:
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Občinska priznanja