OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice

Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice
Št. leto: 39/07 - 2007


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane