OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne skupnosti Šentrupert na Občino Laško

Sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne skupnosti Šentrupert na Občino Laško
Št. leto: 22/17 - 2017


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane