OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Sklep za izvzem zemljišča parc. št. 890/3 in 890/3, k.o. Debro iz družbene lastnine

Sklep za izvzem zemljišča parc. št. 890/3 in 890/3, k.o. Debro iz družbene lastnine
Št. leto: 33/09 - 2009


Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane