OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (2. dopisna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Številka: 032-12/2018
Datum: 14. 5. 2018


V A B I L O


Na podlagi 25. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) in 4. ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1)

s k l i c u j e m
2. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA LAŠKO

z naslednjim

dnevnim redom:

1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izven nivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo – skrajšani postopek

Prosim, da izpolnjeni glasovnici dostavite (po e-pošti, navadni pošti ali osebno) najkasneje do četrtka, 17. maja 2018, do 15. ure.

Župan Občine Laško                                                
Franc ZDOLŠEK                                                    
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2014 - 2018 Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (2. dopisna seja)