OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Vabila sej občinskega sveta (2. dopisna seja)

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Št.: 032-07/2011
Datum: 10.02.2011

V A B I L O

Na podlagi 25. člena Statuta Občine Laško (UL RS, št. 99/2007, 17/2010) in
4. ter 27. člena Poslovnika Občinskega sveta Laško (UL RS, št. 2/2008)


s k l i c u j e m
2. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA LAŠKO

z naslednjim

dnevnim redom:

1. Predlog sklepov o prenehanju mandata direktorja JP Komunale Laško in imenovanju vršilke dolžnosti


Prosim, da izpolnjeno glasovnico dostavite (po e-pošti, navadni pošti ali osebno) najkasneje do četrtka, 17. februarja 2011, do 15. ure.


ŽUPAN OBČINE LAŠKO
Franc ZDOLŠEK


Priloga:
- glasovnici ,
- gradivo z odstopno izjavo
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov Mandat 2010 - 2014 Občinski svet Vabila sej občinskega sveta (2. dopisna seja)