OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Seznam informatiziranih zbirk podatkov Občine Laško

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Ime zbirke:     Dokumentni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju
Ime zbirke:     Finančno-računovodski sistem, ki zajema:
    fakturiranje z obračunom DDV
    glavno knjigo s saldakonti in računovodstvo
    planiranje in priprava bilanc ter proračun
    knjigo prejetih faktur s spremljanjem vstopnega davka pri DDV
    obračun pogodb o delu in ostalih izplačil
    obračun obresti ter pripravo amortizacijskega načrta
    obračun plač
    obračun dodatnega pokojninskega zavarovanja
    evidenco osnovnih sredstev z obračuni amortizacije in prevrednotovanja

Ime zbirke:     Geografski informacijski sistem
Ime zbirke:     Obračun najemnin stanovanjskih in poslovnih prostorov (z glavno knjigo)
Ime zbirke:     Obračun anuitet odkupljenih stanovanj
Ime zbirke:     Obračun vodarine in kanalščine (z glavno knjigo)
Ime zbirke:     Obračun priključne takse za priklop na čistilno napravo
Ime zbirke:     Obračun dodatnega pokojninskega zavarovanja
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane