Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Velikost pisave:
Občinska uprava Občine Laško ima naslednje notranje organizacijske enote:

Organizacijo občinske uprave kot organa občine določajo: